Obróbka wibrościerna

Posiadamy możliwość wielkoskalowego: odtłuszczania, gratowania oraz szlifowania (od zgrubnego do dokładnego aż po wykańczające) detali o różnorodnych kształtach, szczególnie elementów długich a także elementów płaskich, które mają tendencję do sklejania się między sobą (tzw. pakietowania) lub przywierania do ścianek pojemnika roboczego.

Posiadane przez nas maszyny doskonale radzą sobie z wygładzaniem ściernym, gdzie kluczowe jest nadanie powierzchni oczekiwanej chropowatości. Wynikiem pracy jest uzyskanie homogenicznej struktury, wolnej od ostrych krawędzi i naroży. Maszyny z powodzeniem usuwają zadziory, stępiają i zaokrąglają ostre krawędzie, eliminują warstwy przypowierzchniowe – tlenki powstałe po cięciu laserowym czy tłuszcz osadzony na powierzchni materiału.